on Friday, February 25, 2011
Shamita Shetty and Ravi Shastri at Audi magazine launchShamita Shetty and Ravi Shastri at Audi magazine launch


Shamita Shetty and Ravi Shastri at Audi magazine launch . Shamita Shetty and Ravi Shastri at Audi magazine launch . Shamita Shetty and Ravi Shastri at Audi magazine launch . Shamita Shetty and Ravi Shastri at Audi magazine launch . Shamita Shetty and Ravi Shastri at Audi magazine launch